KPI w marketingu

Czym jest KPI

9 stycznia 2018

KPI- Key Performance Indicators,  to kluczowe wskaźniki efektywności, obrazujące stopień realizacji założonych przez firmę celów...

KPI w marketingu, czyli jak mierzyć efektywność działań marketingowych

11 listopada 2017

Znany amerykański przedsiębiorca i jeden z pionierów nowoczesnego marketingu John Wanamaker mówił: Połowa pieniędzy, które wydaję na...